European Union

(Європейський Союз)

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

МАГАТЕ (IAEA)
WENRA
ETSON
European Union (EU)
 Search 
Title

Title (3)  

Директива Ради 2006/117/Євратом від 20.11.2006 про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого палива
Директива Ради 2011/70/Євратом від 19.07.2011 про запровадження рамок Співтовариства для відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами
Директива Ради 2014/87/Євратом від 08.07.2014 про внесення змін і доповнень до Директиви 2009/71/Євратом про встановлення рамок Співтовариства для ядерної безпеки ядерних установок