Законодавчі акти України


Законодавчі акти України
НПА КМУ та Президента України
НПА, зареєстровані в Мін'юсті
НД рекомендаційного характеру
 Вид  Напрями 
 Пошук 
Позначення
Назва
Позначення Назва (87)
 Угода між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством радіаційного захисту про співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки. Дата підписання та набрання чинності для України 18.11.2014
 Угода між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Державним комітетом регулювання ядерної безпеки при Уряді Республіки Вірменія про співробітництво у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту, дата підписання 26.10.2016
 Адміністративна домовленість між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях. Прийняття від 18.09.2018
 Протокол про внесення змін до Угоди між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством радіаційного захисту про співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки. Дата підписання та набрання чинності для України 23.10.2018
31.01.1963"Конвенція від 31 січня 1963 р., що доповнює Паризьку конвенцію від 29 липня 1960 р. про відповідальність перед третьою стороною у галузі ядерної енергії" від 31.01.1963 р.
05.08.1963"Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі та під водою" від 05.08.1963 р.
11.02.1971"Договір про заборону розміщення на дні морів та океанів та у його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення" від 11.02.1971 р.
17.12.1971"Конвенція про цивільну відповідальність у галузі морських перевезень ядерних матеріалів" від 12.17.1971 р.
26.09.1986"Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію" від 26.09.1986 р.
26.09.1986"Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації" від 26.09.1986 р.
25.06.1991Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" із змінами
07.05.1992Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне й техніко-економічне співробітництво. Угоду підписано - 07.05.1992 р. Згідно Статті VI Угода набуває чинності з моменту підписання.
27.08.1992"Угода про співробітництво у галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту" від 27.08.1992 р.
14.01.1993Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково- технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14.01.1993 р.
24.05.1993"Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту" від 24.05.1993 р.
25.10.1993"Угода між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення" від 25.10.1993 р.
25.08.1993"Угода між Держатомнаглядом, Держкоматомом та Міністерством навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини про наміри в області інвестування заходів з підвищення безпеки АЕС з реакторами типу ВВЕР" від 25.08.1993 р.
05.11.1993Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес у зв'язку з ядерно-технічною безпекою радіаційним захистом. Угоду підписано - 10.06.1993р. Згідно п.1 Статті 8 Угода набува
05.08.1993"Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок"
02.03.1994Угода між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво в галузі ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в Україні, і створенні Комітету зі співробітництва в цих цілях.Угода підписана - 02.03.1994 р. Згідно п1. Статті 13 Угода для України
16.11.1994"Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 01.07.1968 року" ратифіковано від 16.11.1994 р. № 248/94-ВР
30.01.1995Угода між Урядом України та Урядом Королівства Норвегії про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки від 28.09.1994 р.
23.10.1995"Меморандум про порозуміння між Україною та Комісією Європейських Співтовариств з питань виконання програм технічної допомоги в сфері ядерної безпеки" дата підписання меморандуму від 23.10.1995 р.
13.12.1995"Угода про виробничу кооперацію між Державним комітетом України по використанню ядерної енергії та Міністерством Російської Федерації по атомній енергії" від 13.12.1995 р.
08.02.1995Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" із змінами
30.06.1995Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" із змінами
08.02.1996Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, а також обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту (08.02.1996р.).
19.08.1996"Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів" затверджено від 19.08.1996 № 980.
19.09.1996"Угода про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою" від 19.09.1996 р.
24.01.1997Рамкова Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про консультування і технічне співробітництво. Угоду підписано - 29.05.1996р. Угоду ратифіковано Законом України від 24.01.1997 № 32/97-ВР. Дата набуття чинності - 24.01.1997р.
06.02.1997"Домовленість про обмін інформацією між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Адміністрацією з питань охорони здоров'я і техніки безпеки Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії"
14.04.1997"Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією "
01.10.1997"Угода про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Радою з ядерної безпеки Іспанії" від 01.10.1997 р.
12.11.1997Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту (12.11.1997р.).
17.12.1997"Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" ратифіковано від 17.12.1997 р. № 737/97-ВР
19.11.1997Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" із змінами
12.09.1997"Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду"
29.09.1997"Конвенція про додаткову компенсацію за ядерну шкоду (Відень, підписано 29.09.1997 р.)
17.12.1997"Конвенція про ядерну безпеку" ратифіковано від 17.12.1997 р. № 736/97-ВР
17.12.1997Конвенція про ядерну безпеку (підписано в 1996 році, ратифіковано 17.12.1997 р., набула чинності 07.07.1998 р.)
28.11.1997Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Болгарія, Урядом Республіки Молдова і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Республікою Болгарія і Російською Федерацією через територію України та територію Республіки Молдова, від 28.11.1997
14.01.1998Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" із змінами
11.12.1998Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" із змінами
04.02.1998"Угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду «Укриття» в Україні" ратифікована від 04.02.1998 р. № 80/98-ВР
14.03.1998"Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації, Урядом Словацької Республіки, Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Чеською Республікою через територію Ук
14.03.1998"Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації, Урядом Словацької Республіки, Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Чеською Республікою через територію Ук
24.03.1998"Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Комітетом з використання атомної енергії у мирних цілях Республіки Болгарія про співробітництво у галузі державного регулювання та нагляду за безпекою при
25.06.1998Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Болгарія, Урядом Республіки Молдова і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Республікою Болгарія і Російською Федерацією через територію Ук
18.08.1998Угода між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 08.11.1996 р.
03.09.1998"Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міжміністерським комітетом ядерної безпеки Французької Республіки про співробітництво в галузі ядерної безпеки" від 03.09.1998 р.
24.09.1998Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту 24.09.1998 р.
19.03.1999Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифіковано від 19.03.1999 р. № 534-XIV 
23.03.1999Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеції про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки від 23.03.1999 р.
28.05.1999Угода про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії. Угоду підписано від 06.05.1998 р. Угоду ратифіковано Законом України від 19.03.1999 № 523-XIV. Дата набуття чинності - 28.05.1999 р.
20.07.1999Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Держатомнаглядом Республіки Вірменія про технічне співробітництво та обмін інформацією в галузі ядерної безпеки" від 20.07.1999 р.
19.03.1999"Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті" ратифіковано від 19.03.1999 р. № 534-XIV 
06.07.1999"Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля" (Орхуська Конвенція) ратифіковано 06.07.1999 р. № 832-XIV
20.04.2000"Об’єднана Конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами" ратифіковано від 20.04.2000 р. № 1688-III
19.10.2000Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" із змінами
11.01.2000Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" із змінами
23.11.2000Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією щодо ядерних установок від 23.11.2000 р.
19.09.2001Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України і Державною установою з ядерної безпеки Чеської Республіки про співробітництво у галузі державного регулювання та нагляду за безпекою при використанні ядерної енергії Дата підписання Угоди від 19.
17.10.2001Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 17.10.2001 р.
13.12.2001Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" із змінами
30.01.2003Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України і Агентством ядерного регулювання Республіки Болгарія про співробітництво в галузі державного регулювання і нагляду за безпекою при використанні атомної енергії від 30.01.2003 р.
31.01.2003Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної і радіаційної безпеки від 31.01.2003р.
22.09.2004Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією в галузі ядерної та радіаційної безпеки від 22.09.2004 р.
24.06.2004Закон України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" із змінами
08.09.2005Закон України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" із змінами
29.06.2005Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Національною адміністрацією ядерної безпеки Китайської Народної Республіки про обмін технічною інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту.
16.11.2005Додатковий протокол до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Дата підписання Протоколу від 15.08.2000 р.
27.07.2006Угода між Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Республікою Болгарія через територію України" ратифіковано від 27.07.2006 р. № 47-V
07.09.2006Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Міністерством з надзвичайних ситуацій Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі радіаційної безпеки. Дата підписання від 07.09.2006 р.
15.03.2006"Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму"
17.09.2008Закон України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" із змінами
15.01.2009Закон України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" із змінами
27.02.2009Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Органом ядерної безпеки Французької Республіки про обмін технічною інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Угоду підписано від 27.02. 2009 р.
08.07.2009Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранта з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України
03.12.2010Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Державною інспекцією з безпеки ядерної енергетики Литовської Республіки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях"
03.12.2010Угода між Держатомрегулювання України та Державною інспекцією з безпеки ядерної енергії Литовської Республіки щодо обміну інформацією та співробітництва в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях. Угоду підписано від 03.12
21.10.2010Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Словацької Республіки про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Словацькою Республікою через територію України від 21.10.2010
20.04.2011Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Словацької Республіки про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Словацькою Республікою через територію України" ратифіковано від 20.04.2011 р. №3255-VI
17.10.2012Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України. Угода підписана 17.10.2012 р. Ратифіковано Законом № 654-VII від 23.1
09.02.2012Закон України "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій"
22.11.2016Угода між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Шведським органом з радіаційної безпеки про співробітництво в галузі ядерної та радіаційної безпеки, дата підписання 18.11.2016, 22.11.2016, дата набрання чинності 22.11.2016
13.03.2018Домовленість між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки. Дата підписання 13.03.2018. Дата набрання чинності для України 13.03.2018.
06.06.2019Закон України "Про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторон"